Eildon Pondage March 2014 010 (1)

Eildon pondage close to full. March 2014.

Eildon pondage close to full. March 2014.